Уеб редактирането е дейността, свързана с обработката на текстовете, предназначени да бъдат публикувани онлайн.

Интернет пространството е огромно и изключително разнообразно и дейностите, свързани с уеб редактиране се нуждаят от професионализъм и специфичен опит, които се различават, понякога и съществено, от изискваните качества за редактиране в други медии.

 

Помощ при регистрация на различни видове дружества, увеличаване на капитал, дружествени договори.

Преобразуване на търговски дружества

Сливания и разделяния на дружества и извънредни операции

Преговаряне и сключване на договори, изготвяне на документи, предварителни частни споразумения за покупко- продажба на дружества, дялове, акции, активи. Съдействие при оттегляне или изключване на съдружници.

  • Работни консултации и управление на персонала;
  • Помощ на тема социално осигуряване и трудови договори
  • Съдействие и консултации по въпроси, свързани с имиграцията;.

a) идентификация на наличните средства за финансиране на регионално, национално и европейско ниво;

б) определяне и оценка на проектната идея както от гледна точка на техническото / иновативното съдържание, така и по отношение на конкретните изисквания на избраните програми;

TOP