От регистрирането на дружеството, през 2010 година, минаха цели четири години и през това време не си губихме времето да „решим куклите", както закачливо се изрази един добре познат италиански политик и както бихте могли да се уверите и лично в секцията „Проекти", където ще откриете препратки към основните ни (но не всички ) дейности.
Още в самото начало предложихме услугите си като консултантска фирма, както по отношение на частни лица, така и към Обществени органи, проявяващи интерес да инвестират в България.

Business puzzle 3Дейността на фирма IMA srl още от 1991 година, годината на учредяването й, е свързана с търговията с хранителни продукти, благодарение на което притежава задълбочени познания в тази област.

TOP