За нас

От регистрирането на дружеството, през 2010 година, минаха цели четири години и през това време не си губихме времето да „решим куклите", както закачливо се изрази един добре познат италиански политик и както бихте могли да се уверите и лично в секцията „Проекти", където ще откриете препратки към основните ни (но не всички ) дейности.
Още в самото начало предложихме услугите си като консултантска фирма, както по отношение на частни лица, така и към Обществени органи, проявяващи интерес да инвестират в България.


Имайки предвид професионалните умения на екипа в дружеството и първоначално използвания външен капацитет, в самото начало основната ни дейност беше насочена към публичния сектор.
Днес, обаче, имайки предвид и засиления интерес на мнозина италианци към България, продължаваме да разширяваме значително обхвата на нашата консултантска дейност и сътрудничество за частни лица, по инвестиционни проекти, които предполагат трайно заселване в България.
Дружеството ни е малко (нещо като шивашка работилница, в която шием дрехи по поръчка и по мярка на клиента), със скромен на брой, но с разнообразен опит, работещ пряко или индиректно персонал, със специфични умения и способност да работи в мрежа, което увеличава многократно действителната оперативност и най-вече потенциала му.
И наистина, ние имаме удоволствието да се ползваме от услугите на редица професионалисти в сферата на европейското програмиране и осъществяването на инвестиционни проекти и проекти за местно развитие.
Основното ядро се състои от четирима души, някои от които пряко наети, а другите постоянни сътрудници:
Франко Бранка - Управител, с над 30 годишен стаж в най- важния Държавен Орган на Област Сардиния; паралелен самостоятелен инвестиционен опит; взима основните решения и координира всички дейности на дружеството.
Мария Иванова – с богат и разнообразен професионален опит сред италианските фирми в България. Изпълнява функциите на ръководител на офиса.
Елена Сотирова – професионален опит в Италия. Води счетоводството на фирмата и правоотношенията във всичките дружества от групата.
Лилия Рангелова – създателката на електронното списание България оджи; нейна грижа са комуникационните дейности и много често връзките с обществеността, като същевременно разполага с пълна самостоятелност в работата си.
Около това ядро през годините работиха по различни проекти и редица български и италиански експерти:
Кристина Порчеду – тя проправи пътя на отношенията със Сардиния, където предпочете да се върне, водена от носталгия по родината си; изпълнява функциите на общ координатор на дейностите.
Микеле Анджус - опитен и талантлив младши експерт, който работи с нас по проекта BASED.
Адриана Каратонева изключително ценен сътрудник във всички дейности на фирмата до момента в който „ни предаде"(поради повече от разбираеми причини), като предпочете Qatar Airwais, с които и днес обикаля света.
Велина Янчева-Крушкина за определен период от време (за съжаление твърде кратък) се занимаваше с отношенията с Публичния сектор, както и с координирането на дейностите по проектите за транснационално сътрудничество с Местни инициативни групи.

Юлиан Вичев – за известен период от време беше ангажиран с икономическата и търговската дейност на фирмата и обновяваше докладите с информация за България.

Освен всички гореспоменати сътрудници, през годините ни съдействат непрестанно и редица други високо-квалифицирани италиански и български приятели, сред които Паоло Паломба, Джани Инейхен и Евелина Италианска, които при необходимост се отзовават с огромен професионален капацитет в решаването на различни проблеми: фирмени стратегии, преводи или придружаване на клиентите ни.
Голяма част от тях имат регистрация в Linkedin.
Идеята ни е съвсем скоро да създадем стабилна структура.

В отношенията ни със събеседниците ни почти никога не споменаваме имената им, тъй като целта ни е да създадем структура, преодоляла единиците.
Нашето послание, изразено чрез логото ни- палавата и закачлива пчеличка – е, че сме отдадени на работата си, но с известна лекота и самоирония и осъзнаваме, че не бива да се набляга само на печалбата, но и на удовлетворението от работата.

TOP