Презентация на дружеството

Business puzzle 3Дейността на фирма IMA srl още от 1991 година, годината на учредяването й, е свързана с търговията с хранителни продукти, благодарение на което притежава задълбочени познания в тази област.


През юни 2000 IMA srl променя предмета на своята дейност, като поставя на първо място извършването на консултантска дейност и техническо сътрудничество за частни дружества и организации в следствие на което възприема марката IMA Consulting, включваща и дъщерното дружество ИМА Балкани ЕООД, със седалище в София.
От 2005г. досега IMA srl създаде и осъществи серия от проекти със значителен размер, най-вече в областта на местното развитие и международното сътрудничество. Те включват, по- специално, някои от представените за участие в конкурси проекти по програма ENPI CBC Med. Партньори по проектите бяха Министерство на земеделието на Ливан, Хашемитския Фонд за развитие на областта Бадия, Йордания, Министерство на Земеделието на Сирия, Провинциалната Управа и Камарата за търговия, промишленост, земеделие и занаятчийство на Андалусия, Областната Управа на Македония в Гърция, Палестинския Университет, Провинциалната Управа на Сасари и агенция АГРИС (Агенция за научни изследвания в селското стопанство) в Сардиния.
В България IMA srl е активна от две години със собствен офис в гр. София както самостоятелно, така и със съдействието на дъщерното дружество ИМА Балкани ЕООД.
IMA srl фокусира дейността си, касаеща зоната на Балканите, основно в източната им част, в България с убеждението, че съществуващите прилики между производствените системи на България и Сардиния представляват съществена предпоставка за развитието на полезни взаимоотношения на сътрудничество между двете територии.
В съответствие с този анализ, задълбочен чрез изработването за Finsardegna (важен кредитен консорциум) през м. март 2011 на доклад за проучване на системата на малките предприятия и кредитната система на България, IMA srl създаде канал за комуникация между органите на Сардиния и България, предлагайки своите услуги при работа по съвместни проекти.

От особено значение, в този смисъл, са някои проекти, по които се работи в момента, между ИАСРЖ ( Изпълнителна Агенция по селекция и репродукция в животновъдството), агенция АГРИС, която в Сардиния има подобни функции,
АРАС (Асоциация на животновъдите в Сардиния) и някои български сдружения на овцевъди.
Ф-ма IMA организира и придружи няколко проучвателни мисии и в момента целта й е да финализира споразуменията за сътрудничество на политическо ниво между Министерството на Земеделето и Храните на България и Регионалното Министерство на Земеделието на Сардиния.
Освен това, по отношение на транснационални проекти, възползвайки се от настоящите възможности, ф-ма ИМА осъществи връзка между Местни инициативни групи от Сардиния и България, които работят по съвместен проект по мярка 421. Местните инициативни групи партньори по проекта са МИГ Логудоро Гочеано и МИГ Англона от Сардиния, и МИГ Радомир-Ковачевци-Земен и МИГ Ардино от България
През последните две години, освен това, организира и осигури присъствието на производители от Сардиния в последните три издания на Международното изложение Interfood & Drink в Интерекспо център в София.

TOP