Вход

Добре дошли

От регистрирането на дружеството, през 2010 година, минаха цели четири години и през това време не си губихме времето да „решим куклите", както закачливо се изрази един добре познат италиански...

Read more

За нас

От регистрирането на дружеството, през 2010 година, минаха цели четири години и през това време не си губихме времето да „решим куклите", както закачливо се изрази един добре познат италиански политик и както бихте могли да се уверите и лично в секцията „Проекти", където ще откриете препратки към основните ни (но не всички ) дейности.
Още в самото начало предложихме услугите си като консултантска фирма, както по отношение на частни лица, така и към Обществени органи, проявяващи интерес да инвестират в България.


Имайки предвид професионалните умения на екипа в дружеството и първоначално използвания външен капацитет, в самото начало основната ни дейност беше насочена към публичния сектор.
Днес, обаче, имайки предвид и засиления интерес на мнозина италианци към България, продължаваме да разширяваме значително обхвата на нашата консултантска дейност и сътрудничество за частни лица, по инвестиционни проекти, които предполагат трайно заселване в България.
Дружеството ни е малко (нещо като шивашка работилница, в която шием дрехи по поръчка и по мярка на клиента), със скромен на брой, но с разнообразен опит, работещ пряко или индиректно персонал, със специфични умения и способност да работи в мрежа, което увеличава многократно действителната оперативност и най-вече потенциала му.
И наистина, ние имаме удоволствието да се ползваме от услугите на редица професионалисти в сферата на европейското програмиране и осъществяването на инвестиционни проекти и проекти за местно развитие.
Основното ядро се състои от четирима души, някои от които пряко наети, а другите постоянни сътрудници:
Франко Бранка - Управител, с над 30 годишен стаж в най- важния Държавен Орган на Област Сардиния; паралелен самостоятелен инвестиционен опит; взима основните решения и координира всички дейности на дружеството.
Мария Иванова – с богат и разнообразен професионален опит сред италианските фирми в България. Изпълнява функциите на ръководител на офиса.
Елена Сотирова – професионален опит в Италия. Води счетоводството на фирмата и правоотношенията във всичките дружества от групата.
Лилия Рангелова – създателката на електронното списание България оджи; нейна грижа са комуникационните дейности и много често връзките с обществеността, като същевременно разполага с пълна самостоятелност в работата си.
Около това ядро през годините работиха по различни проекти и редица български и италиански експерти:
Кристина Порчеду – тя проправи пътя на отношенията със Сардиния, където предпочете да се върне, водена от носталгия по родината си; изпълнява функциите на общ координатор на дейностите.
Микеле Анджус - опитен и талантлив младши експерт, който работи с нас по проекта BASED.
Адриана Каратонева изключително ценен сътрудник във всички дейности на фирмата до момента в който „ни предаде"(поради повече от разбираеми причини), като предпочете Qatar Airwais, с които и днес обикаля света.
Велина Янчева-Крушкина за определен период от време (за съжаление твърде кратък) се занимаваше с отношенията с Публичния сектор, както и с координирането на дейностите по проектите за транснационално сътрудничество с Местни инициативни групи.

Юлиан Вичев – за известен период от време беше ангажиран с икономическата и търговската дейност на фирмата и обновяваше докладите с информация за България.

Освен всички гореспоменати сътрудници, през годините ни съдействат непрестанно и редица други високо-квалифицирани италиански и български приятели, сред които Паоло Паломба, Джани Инейхен и Евелина Италианска, които при необходимост се отзовават с огромен професионален капацитет в решаването на различни проблеми: фирмени стратегии, преводи или придружаване на клиентите ни.
Голяма част от тях имат регистрация в Linkedin.
Идеята ни е съвсем скоро да създадем стабилна структура.

В отношенията ни със събеседниците ни почти никога не споменаваме имената им, тъй като целта ни е да създадем структура, преодоляла единиците.
Нашето послание, изразено чрез логото ни- палавата и закачлива пчеличка – е, че сме отдадени на работата си, но с известна лекота и самоирония и осъзнаваме, че не бива да се набляга само на печалбата, но и на удовлетворението от работата.

Услуги

Регистрация на фирма в България

Регистрация на фирма в България

Процедурата по регистрация на фирма в България вече е значително опростена. Срокът, в който държавната администрация трябва да представи своето решение е 14 д...

Read more

Инвестиране в България

Инвестиране в България

Какви са макроикономическите характеристики на България? България е една от най-предпочитаните инвестиционни дестинации в Европа. Като член на Европейския съ...

Read more

Закриване на ЕТ и ЕООД

Закриване на ЕТ и ЕООД

Като едноличен търговец ЕТ може да се регистрира само дееспособно физическо лице с местожителство в страната чл. 56 от ТЗ).В чл. 60а от ТЗ са определени случа...

Read more
TOP