Вход

Добре дошли

От регистрирането на дружеството, през 2010 година, минаха цели четири години и през това време не си губихме времето да „решим куклите", както закачливо се изрази един добре познат италиански...

Read more

Инвестиране в България

Business meeting 1

Какви са макроикономическите характеристики на България?

България е една от най-предпочитаните инвестиционни дестинации в Европа. Като член на Европейския съюз от 2007, член на НАТО от 2004 и член на СТО от 1996, страната предлага на инвеститорите регулаторна и външнополитическа стабилност. Кредитният рейтинг на България в началото на 2013г. според S&P е BBB/A-2 със стабилна перспектива, според Fitch е BBB с положтелна перспектива и според Moody's Baa2 отново със стабилна перспектива.

Важен за инвеститорите е и фактът, че бюджетният дефицит на България е един от най-ниските в ЕС и то, при нисък външен дълг. Средно годишно нивото на дефицита за периода 2007-2011 е около -1.3 % от БВП. България е втора в ЕС по ниско ниво на дълга – 17% oт БВП. За да осигури допълнителна сигурност за инвестициите в страната, през 2010г. кабинетът „Борисов" прие закон, според който бюджетният дефицит не може да превишава 2% от БВП.

Кои са основните предимства на България като инвестиционна дестинация?

Чуждестранните инвеститори, които вече са инвестирали в България, изброяват още редица предимства на страната като инвестиционна дестинация:
- България има най-благоприятният данъчен режим в Европа. Вече 6 години корпоративният данък печалба е в размер на 10%, а дивидентите се получават само срещу 7%, което прави страната изключително атрактивна дестинация за инвестиции. Индустрии от региони с висока безработица се облагат с 0% данък печалба;
- Средната брутна работна заплата за последното тримесечие на 2012 е 789 лева (403 евро), а минималната работна запалата в България от 1-ви януари 2013 е 310 лв.(158 евро);
- Делът на задължителните осигуровки, плащани от работодателя, към средата на 2013 година са 17,8% от месечната заплата на служителя;
- Данък общ доход е в размер на 10% от облагаемия доход*;
- ДДС към 2013 е в размер на 20%, само в сектора на туризма е 9%;
- Цените за наем на офис клас А в София варират между 6 и 12 евро на квадрат (само в същинския център могат да достигнат до 20 евро);
- Индустриалните цени на тока в България са с 30% по-ниски от средните за Европа;
- Безработицата за 2012 е 12.3%;
изтрито
- Годишната инфлация за 2012г. е 4,2%;
* Максималният облагаем доход е 2200 лева.

Според установените чуждестранни инвеститори в България, сериозни предимства спрямо други страни в региона, освен ниските данъци, са и
добрата инфраструктура, наличието на достъп до европейско и държавно финансиране, високо квалифицираният човешки ресурс и ключовото географско положение.

Закон за насърчаване на инвестициите в България

По силата на Закона за насърчаване на инвестициите в България (ЗНИ), се насърчават инвестиции за придобиване на дълготрайни активи с цел създаване, разширяване или модернизация на съществуващо производство, с което се създават нови работни места.
Според размера на инвестираните средства, сертификатите за реализирани инвестиции се делят на три класа:

- Инвеститор клас А – за инвестиции над 70 млн. лв.;
- Инвеститор клас Б – за инвестиции от 40 млн. лв. до 70 млн. лв.
- Инвеститор клас В – за инвестиции от 10 млн. лв. до 40 млн. лв.

Сертификатът за клас определя и правата на инвеститора съгласно Закона за насърчаване на инвестициите. Всеки инвеститор, получил сертификат, независимо за какъв клас инвестиция, има право на информационно и административно обслужване от централните и териториални органи в съкратени срокове, посочени в чл. 15 от ЗНИ. За инвестиции от клас Б, инвеститорите получават право на индивидуално административно обслужване. Инвеститорите, получили сертификат за инвестиция клас А имат право на:

- индивидуално административно обслужване;
- облекчен режим при предоставяне право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти частна държавна или общинска собственост;
- възможност за отпускане на целеви средства от държавния бюджет за изграждане на елементите на техническата инфраструктура.

Съгласно ЗНИ, при внос на оборудване за инвестиционни проекти над €5 млн., които създават най-малко 50 работни места, инвеститорите се освобождават от ДДС за 2-годишен период.

Регистриране на фирма в България

В последните 3 години процедурите по регистриране на фирма в България бяха значително опростени, а таксите за това намалени. За регистрация на ЕООД или ООД е необходим първоначален каптал от само 2 лева. Ако документите се подават на място в офиса на Агенцията по вписванията, таксите за регистрация са 160 лева, а ако се подават онлайн са с 50% по-ниски. Официалният срок за регистрация на фирма е 14 дни, но на практика регистрацията на дружество отнема около 2-3 работни дни от момента на подаване на пакета с необходимите документи. Повече за процедурите по регистрация на фирма можете да разберете в статията ни „Регистриране на фирма в България".

Услуги

Регистрация на фирма в България

Регистрация на фирма в България

Процедурата по регистрация на фирма в България вече е значително опростена. Срокът, в който държавната администрация трябва да представи своето решение е 14 д...

Read more

Инвестиране в България

Инвестиране в България

Какви са макроикономическите характеристики на България? България е една от най-предпочитаните инвестиционни дестинации в Европа. Като член на Европейския съ...

Read more

Закриване на ЕТ и ЕООД

Закриване на ЕТ и ЕООД

Като едноличен търговец ЕТ може да се регистрира само дееспособно физическо лице с местожителство в страната чл. 56 от ТЗ).В чл. 60а от ТЗ са определени случа...

Read more
TOP