Вход

Добре дошли

От регистрирането на дружеството, през 2010 година, минаха цели четири години и през това време не си губихме времето да „решим куклите", както закачливо се изрази един добре познат италиански...

Read more

Регистрация на фирма в България

Files raw

Процедурата по регистрация на фирма в България вече е значително опростена. Срокът, в който държавната администрация трябва да представи своето решение е 14 дни, а на практика регистрацията на фирма става само за 2-3 работни дни. Документи вече се подават и онлайн, при което таксата за регистрация на ООД или ЕООД е наполовина. Този метод обаче е препоръчителен за хора, отлично познаващи процедурата, тъй като при най-малката допусната грешка в попълването на документите, ще получите отказ за регистрация на търговското дружество. Минималният изискуем капитал за основаване на фирма в България е 2 лева (1 евро).

В тази статия ще се опитаме да опишем в стъпки процедурата по регистрация на фирма в България. При все това, ако не разполагате с доверено лице или адвокат в страната, ви препоръчваме да ползвате услугите на установени в България италиански фирми, предоставящи адекватни консултантски и административни услуги. За повече информация, изпратете запитване на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Избор на име за вашата компания

Преди да подадете документи за регистриране на фирма е добре да проверите дали името, което сте избрали, не се използва от вече вписано в Търговския регистър дружество. Това става на сайта на Търговския регистър в секция „Справки". Ако името е свободно, можете да го запазите срещу такса от 50 лева, но е малко вероятно през тези 2-3 дни някой друг да регистрира фирма със същото име.

Комплект с необходимите документи:

- Заявление А4 – в него се вписват данните за фирмата, управителят, капиталът и т.н.
- Съгласие за управление с образец от подписа – приемане на управлението на дружеството плюс спесимен на подписа - заверява се нотариално
- Декларация по чл. 142 от Търговския закон – собственикът/ците на капитала декларират, че без съгласието на дружеството няма да извършват търговски сделки и няма да участват в други конкурентни дружества - заверява се нотариално
- Протокол от решението на едноличния собственик (за регистрация на ЕООД) или от решението на общото събрание (за регистрация на ООД) – удостоверява се желанието за създаване на дружество.
- Учредителен акт – в него са описани предметът на дейност, управление и начин на представителство, общи разпоредби, както и всичко, относно новоучредената фирма. Образец на Учредителен акт за ЕООД можете да изтеглите от тук и за ООД от тук.
- Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър – декларира се истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове. Подава се, когато документите се подават от търговеца или управителя на бъдещата фирма.
- Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския Регистър – декларира се, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя. Подава се единствено в случай, че документите се подават от упълномощено лице (необходимо е и нотариално заверено пълномощно в този случай)

След събиране/подаване на всички документи се открива набирателна сметка на новорегистрираната фирма в избрана от вас банка в България. Там се внася капиталът за учредяване на дружеството, посочен в заявлението (минимум 2 лева). В банката се представя Учредителния акт и Учредителния протокол на новосъздаденото дружество и се заплаща държавната такса в размер на 110 лв. по сметката на търговския регистър IBAN с основание за плащане "такса регистриране на ЕООД/ООД".
След като парите са пристигнали в сметката на Търговския регистър, се връщате в Агенцията по вписванията (намират се в една сграда http://www.registryagency.bg), където представяте следните документи:

1. Горепосочените документи на бъдещата фирма
2. Удостоверение от банката за внесен капитал за регистрация на дружеството
3. Документ за внесена държавна такса

Там получавате входящ номер, с който можете да следите в сайта на Агенцията в секция „Справки" кога е излязло решението за регистрацията на фирмата ви и ако процедурата е преминала успешно можете да се явите, за да си получите решението за регистрация.

Услуги

Регистрация на фирма в България

Регистрация на фирма в България

Процедурата по регистрация на фирма в България вече е значително опростена. Срокът, в който държавната администрация трябва да представи своето решение е 14 д...

Read more

Инвестиране в България

Инвестиране в България

Какви са макроикономическите характеристики на България? България е една от най-предпочитаните инвестиционни дестинации в Европа. Като член на Европейския съ...

Read more

Закриване на ЕТ и ЕООД

Закриване на ЕТ и ЕООД

Като едноличен търговец ЕТ може да се регистрира само дееспособно физическо лице с местожителство в страната чл. 56 от ТЗ).В чл. 60а от ТЗ са определени случа...

Read more
TOP